Narzędzia:

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Dnia 20-12-2018 godz. 17:05:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17