Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dnia 20-12-2018 godz. 17:03:58

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17