Narzędzia:

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dnia 20-12-2018 godz. 12:04:33

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11