Narzędzia:

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dnia 20-12-2018 godz. 12:04:05

Poprawka 6

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12