Narzędzia:

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dnia 20-12-2018 godz. 12:03:38

Poprawka 4

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11