Narzędzia:

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dnia 20-12-2018 godz. 12:02:07

Poprawka 1, 5

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12