Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 12:00:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12