Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Dnia 20-12-2018 godz. 11:59:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13