Narzędzia:

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Dnia 20-12-2018 godz. 11:58:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13