Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 11:57:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13