Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji

Dnia 20-12-2018 godz. 11:55:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13