Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 11:52:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15