Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 11:52:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18