Narzędzia:

Dnia 19-12-2018 godz. 16:03:45

Za: 57 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 38