Narzędzia:

Dnia 19-12-2018 godz. 12:26:41

Za: 56 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 41