Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-12-2018 godz. 12:17:24

Za: 19 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 81