Narzędzia:

Dnia 19-12-2018 godz. 11:12:27

Za: 22 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21