Narzędzia:

Dnia 17-10-2012 godz. 17:26:41

Za: 21 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40