Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem

Dnia 17-10-2012 godz. 10:30:52

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16