Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dnia 12-12-2018 godz. 17:21:32

Poprawka 6, 11

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14