Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Dnia 12-12-2018 godz. 17:15:48

Za: 57 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17