Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 23-11-2018 godz. 23:04:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16