Narzędzia:

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Dnia 23-11-2018 godz. 22:46:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17