Narzędzia:

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Dnia 23-11-2018 godz. 22:46:15

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17