Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dnia 23-11-2018 godz. 22:43:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17