Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dnia 23-11-2018 godz. 22:42:40

Poprawka 4

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25