Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dnia 23-11-2018 godz. 22:41:56

Poprawka 1, 2, 5, 6

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16