Narzędzia:

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Dnia 23-11-2018 godz. 22:40:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20