Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:40:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 16