Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:37:11

Poprawka 6

Za: 31 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17