Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:36:43

Poprawka 5

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19