Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:36:15

Poprawka 4

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17