Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:35:22

Poprawka 2

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16