Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:34:49

Poprawka 1

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17