Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Dnia 23-11-2018 godz. 22:32:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17