Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:31:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17