Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:31:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17