Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:30:12

Poprawka 3

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16