Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:29:26

Poprawka 1, 4

Za: 27 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18