Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:25:32

Poprawka 3

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16