Narzędzia:

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Dnia 23-11-2018 godz. 22:23:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16