Narzędzia:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dnia 23-11-2018 godz. 22:20:09

Poprawka 23

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17