Narzędzia:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dnia 23-11-2018 godz. 22:17:30

Poprawka 12

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18