Narzędzia:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dnia 23-11-2018 godz. 22:16:59

Poprawka 11

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16