Narzędzia:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dnia 23-11-2018 godz. 22:15:00

Poprawka 5, 18

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16