Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 23-11-2018 godz. 22:11:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18