Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Dnia 23-11-2018 godz. 22:08:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17