Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Dnia 23-11-2018 godz. 21:59:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19