Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Dnia 21-11-2018 godz. 13:35:09

Poprawka 3, 8

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24