Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Dnia 21-11-2018 godz. 13:34:34

Poprawka 2, 10

Za: 20 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24